Teosyal Redensity II

När är vi åldras försvinner/förtunnas volymen/fettvävnaden under ögonpartiet, vilket resulterar i insjunkning och orsakar skuggningar och mörka ringar under ögonen (Tear trough) vilket gör att vi ser trötta ut.

Teosyal Redemsity II är en speciellt utvecklad produkt för det sköra området runt ögonen. Preparatet injiceras under ögonen för att ta bort/dämpa fåror och gör så att kunden kan återfå den förlorade volymen igen.

Teosyal_Puresense_Redensity_2_1ml_Shadow