Fillers

Risker med behandling av fillers?

SaKi_After_BW

Ett ingrepp på kroppen innebär alltid en risk, även om denna är mycket liten under kontrollerade omständigheter. En behandlare som hävdar att en behandling är helt riskfri är antingen okunnig eller oseriös. En duktig behandlare vet vikten av att arbeta med välbeprövade produkter och använder sin kunskap för att undvika onödiga risker.  

Vi rekommenderar att man som kund alltid tar reda på sin behandlarens utbildning och erfarenhet. Det är också av största vikt att man får veta vilka behandlingspreparat som används och att du får se preparatets förpackning vid behandlingstillfället.

Vid behandlingar med fillers anser vi på Humlegårdskliniken att alla utövare ska ha licenspreparatet Hyalas tillgängligt. Det är ett läkemedel som löser upp den hyalonsyra som är det fillerspreparatet består av.

Vi ser det som en självklarhet att alla som arbetar med fillerspreparat ska ha Hyalas till hands. Vi vill även göra er uppmärksamma på att Hyalas inte fungerar snabbt och effektivt på alla typer av fillerspreparat. Därför arbetar vi endast med varumärket Restylane då Hyalas reagerar effektivt på just deras preparat.

Möjliga komplikationer vid behandling av fillers:

  • Blåmärke/svullnad
  • Ocklusion (tilltäppning av kärl)/vävnadsnekros. Detta är ytterst ovanligt men om det sker så ska behandling med Hyalas omgående sättas in.

 

Vilka fillerspreparat arbetar Humlegårdskliniken med?

  • Restylane
  • Profhilo
  • Teosyal Redensity II

 

Vad innehåller Restylane?

Restylane består av hyaluronsyra, ett naturligt ämne som redan finns i kroppen.

 

Hur länge håller Restylane?

Det är svårt att säga hur lång tid en Restylane behandling håller. Det skiljer sig från individ till individ och några av de olika faktorer som påverkar hållbarheten är hudens kvalité, ålder och behandlingsområde. Det beror även på vilket av dem olika Restylane preparaten som används och vilken behandlare som utför behandlingen samt injektionsteknik.

Vi på Humlegårdskliniken ser behandlingar som en process. Vi delar upp processen i två olika faser, uppbyggnadsfasen och underhållningsfasen.

Uppbyggnadsfasen betyder att under de första behandlingarna så påbörjas en korrigering eller utfyllnad av ett område. Vid dessa tillfällen brukar kroppen snabbare bryta ner preparatet vilket betyder att man har kortare hållbarhet i början. Det kan variera mellan 4-7 månader.

Underhållningsfasen påbörjas när kroppen börjar bli van vid preparatet och det tar då längre tid för kroppen att bryta ner det. Då kan behandlingstillfällen underhållas upp till 1 gång per år.

 

Vad finns det för injektionsbehandlingar?

Det finns oändligt mycket en bra behandlare kan åstadkomma med injektioner. Vi rekommenderar att man bokar en konsultation med en av våra behandlare och pratar närmare om vad man kan göra för behandling som skulle passa just dig.

 

Gör behandlingen ont?

Smärta vid behandling skiljer sig från person till person men också vilket område du behandlar. Våra behandlare försöker alltid vara försiktiga och utföra behandlingen så smärtfritt som möjligt.  

 

Använder behandlaren bedövning?

Vid läppbehandling brukar våra behandlare använda bedövning.

 

Kan jag få blåmärken och kommer jag svullna av behandlingen?

Som behandlare kan man aldrig lova sina kunder att blåmärke eller svullnad inte kommer uppstå. Ju skickligare behandlaren är desto mindre risk är det för blåmärken.

 

Varför ska jag välja restylanepreparat när det finns andra som är billigare och kan hålla längre som också består av hyaleronsyra?

Anledningen till att en del fillerspreparat ändå innehåller hyaleronsyra och utlovar längre hållbarhet beror på att molekylerna i hyaleronsyra har en hårdare bindning. Det gör att man inte kan lösa upp preparatet med hyalas i en akutsituation.

När man använder ett preparat med längre hållbarhet bör man vara medveten om att ansiktet är i konstant förändring och då kan preparatet förflyttas till oönskade platser.